Workshop v ESA BIC Prague

Členové katedry (David Moravec a Honza Komárek) osvětlili základy a nastínili možnosti využití technik a dat dálkového průzkumu pro využití v startup programech. Věcnou přednášku o základech DPZ, fotogrammetrii a porovnání družicových systémů s bezpilotními prostředky vystřídal workshop v open source software SNAP, kde proběhla ukázka základního zpracování dat z platforem Sentinel 1, 2 i 3.