Otevřená data a GIS

S ohledem na požadavky na trhu práce a finanční i technickou náročnost systému ArcGIS považujeme za důležité seznámit studenty i s možnostmi využívání otevřených, bezplatně dostupných GIS SW a dat. Proto jsme připravili předmět Otevřená data a GIS. Jde o volitelný předmět, vyučovaný v letním semestru.

 

Výuka probíhá formou cvičení, bez přednášek. Rozsah 0/2. Bez terénního cvičení.

Prerekvizity: GIS I., lépe i GIS II.

Vyučují Vítek Moudrý & Kateřina Gdulová

 

Předmět seznamuje s volně dostupným SW QGIS (http://www.qgis.org/en/site/ ) a s volně dostupnými prostorovými daty různých tématických skupin. Na typových úlohách se studenti seznámí s nástroji, výhodami i podivnostmi QGIS. V úlohách jsou používány volně dostupné vektorové i rastrové datové sady rozličných tématických skupin (administrativní členění, katastrální mapy, krajinný pokryv, výskyt živočichů, výškové modely).

Předmět je zakončen samostatným řešením komplexní úlohy (časová náročnost cca 1 cvičení).