Sběr a zpracování prostorových dat

Sběr a zpracování prostorových dat je volitelný předmět vyučovaný v letním semestru v českém jazyce. Předmět seznamuje s možnostmi lokalizace terénních údajů se zaměřením na využití možností platformy ArcGIS a mobilní aplikace Collector for ArcGIS.

Výuka probíhá formou cvičení, některé z nich (nebo části) se konají venku.

Prerekvizity: GIS I.

Vyučuje: Kateřina Gdulová

 

Cílem předmětu je seznámit studenty s kompletním postupem sběru a zpracování od dat – od návrhu a vytvoření samotné datové struktury, přes přípravu dat pro mobilní sběr, samotný ( a samostatný) sběr a následné (zejména vizuální) zpracování a publikaci dat v prostředí ArcGIS online. Pozornost je věnována i přesnosti dat a porovnání turistických GPS se sběrem pomocí telefonu/tabletu (výhody/nevýhody techniky sběru, přesnost).

V předmětu se student dozví o základních výhodách využívání ESRI geodatabází s důrazem na využití domén (seznamů), bude mít možnost pracovat s prostředím cloudového gisu (arcGIS online), včetně správy položek, nastavení sdílení. Vyzkoušíme si tvorbu webových map a aplikací (s využitím připravených šablon).

Zhruba v půlce semestru probíhá samostatný sběr dat dle zadání (terénní cvičení) – zpracování v týmech. S vlastními nasbíranými daty se pracuje v navazujících cvičeních.

Od LS 2017/2018 budou pro účastníky předmětu na výuku k zapůjčení mobilní zařízení (tablety). Vlastní telefon/tablet tedy není podmínkou.

 

Ukázky studentských výstupů LS 2016/2017:

Web map

ukázka 1

ukázka 2

ukázka 3

Story map

ukázka 1

ukázka 2