Konference Chloumek 2015

UDĚLENÉ CENY KAGÚP CHLOUMEK 2015

CENA JIŘÍHO DOBIÁŠE / cena za nejlepší příspěvek konference
Milan Kubín - Význam regionální železnice ve středním Posázaví

 

CENA JIŘÍHO ZEZULÁKA / cena za humor a odbornost
David Moravec - Vliv větrných elektráren na okolní klimatické podmínky

 

CENA ZA KULTURU SLOVA / cena za kultivovaný mluvený projev
Milan Kubín - Význam regionální železnice ve středním Posázaví

 

I. KATEGORIE / bakalanti a diplomanti 1. ročníků

1. místo / Martin Koudelka - Vliv interpretace leteckých snímků na analýzu struktury krajiny
2. místo / Lenka Chlanová - Smršťující se města
3. místo / Lukáš Gábor - S laserem na žáby?

 

II. KATEGORIE / diplomanti vyšších ročníků, začínající doktorandi

1. místo / Milan Kubín - Význam regionální železnice ve středním Povltaví
2. místo / Jaroslav Nauč - Konektivita lesů v měřítku České republiky
3. místo / Jiří Prošek - Možnosti využití GIS analýz pro návrh cestní sítě

 

Fotogalerie