Konference Chloumek 2016

UDĚLENÉ CENY KAGÚP CHLOUMEK 2016

CENA JIŘÍHO DOBIÁŠE / cena za nejlepší příspěvek konference
David Moravec - Vliv polního managementu na klimatické podmínky v okolí

 

CENA JIŘÍHO ZEZULÁKA / cena za humor a odbornost
Ondřej Lagner, Tomáš Klouček - Využitelnost detailních digitálních modelů vegetace pro analýzy viditelnosti jelenovité zvěře

 

CENA ZA KULTURU SLOVA / cena za kultivovaný mluvený projev
David Moravec - Vliv polního managementu na klimatické podmínky v okolí

 

I. KATEGORIE / bakalanti a diplomanti 1. ročníků

1. místo / Soňa Müllerová - Modelování potenciálního rozšíření invazních druhů rostlin v České republice
2. místo / Tereza Lejnarová - Plánování rozvoje města Čáslavi před a po roce 1989
3. místo / Šárka Petrová, Jan Wild - Rozbor plánovací historie rozvojových projektů: Případové studie Rohanský ostrov a Praha - Anděl

 

 

II. KATEGORIE / diplomanti vyšších ročníků, začínající doktorandi

1. místo / Tomáš Vlasák - Změny reliéfu dna vodního díla Fojtka
2. místo / Adam Chrumko - Hodnocení konektivity krajiny ČR
3. místo / Jan Hásek - Geodabáze historických vodohospodářských prvků v krajině Jablonecka

 

III. KATEGORIE / doktorandi vyšších ročníků

1. místo / David Moravec - Vliv polního managementu na klimatické podmínky v okolí
2. místo / Šárka Krčílková - Být součástí komunitou podporovaného zemědělství: Jaké jsou motivace členů v České republice?
3. místo / Milan Macoun - Teritorialita sítě

 

Fotogalerie