Zapisování a uzávání předmětů GIS

Neabsolvoval jsem žádný předmět GIS, mohu si zapsat rovnou GIS II?
Ne. GIS I je povinná prerekvizita GIS II.

Absolvoval jsem GIS I na předchozí univerzitě, můžete mi ho uznat, abych si zapsal GIS II?
Jde o to, abyste jako studenti neměli problémy s GIS II. Ten navazuje pojetím i látkou na GIS I bakalářského studia na FŽP ČZU. Váš předmět byl pravděpodobně pojat jinak a v GIS II se studenti dostávají do problémů. Doporučuji tedy, abyste si zapsal GIS I. Druhá možnost je, že si samostatně prostudujete materiály ke GIS I a zkusíte si sám vyřešit semestrální projekt. Pokud ho vyřešíte (zkontrolujete si sám, jaký máte pocit o svých znalostech), jděte rovnou na GIS II.

Absolvovala jsem jiný předmět, jehož zaměření úzce souvisí s GIS a DPZ, uznáte mi ho?
GIS I si určitě zapište. Absolvovaný předmět obsahem úplně neodpovídá a pokud byste šla rovnou na GIS II, neměla byste na co navazovat a dostala byste se do problémů. Díky absolvovanému předmětu asi budete mít zpočátku na GIS I mírný náskok před ostatními, ale nenechte se touto výhodou ukolébat, látka se pak rychle prohloubí.

Absolvoval jsem GIS v zahradní a krajinné architektuře. Mám si zapsat rovnou GIS II. nebo GIS I.?
Na FŽP je hlavní důraz kladen na analytické schopnosti, tj. schopnost studenta vyřešit komplexní analytickou úlohu (domácí semestrální práci). Zkouška potom spočívá (kromě teorie) v obhajobě této práce. Tak je tomu i na GIS II. Můžete rovnou na GIS II, ale připravte se, že některé části (zejména semestrální práce) pro vás mohou být dost náročné. Velmi doporučuji si ještě o prázdninách projít všechna cvičení z GIS I a podívat se na zadání loňské semestrální práce a zkusit si ji vyřešit.

Jsem přijatá na navazující studium (RES), součástí mého bakalářského studia na jiné univerzitě byl i GIS, můžete mi ho uznat?
Nejedná se o uznání předmětu, ale o společné posouzení, zda s absolvovanými základy zvládnete GIS II. Pokud máte zkoušku z GIS, věřím, že základy máte. Rozdíl je v tom, že v bakalářském studiu na naší fakultě studenti musí vyřešit a obhájit semestrální projekt, který obnáší komplexní úlohu, řešenou samostatně či ve dvojici od poloviny semestru. Podívejte se, prosím, na materiály k výuce GIS I na našem webu. Pokud shledáte své znalosti jako dostatečné, přihlaste rovnou na GIS II.