Akumulace a retence vody v krajině

Předmět poskytuje přehled o výzkumu retence a akumulace vody v rámci přirozeného oběhu vod.

Absolventi získají hluboké teoretické i praktické znalosti o hydrologických a vodohospodářských procesech v krajině týkající se nejnovějších poznatků v oboru úpravy vodních režimů krajiny. Znají širokou škálu biotechnických opatření i kriteria při jejich výběru. Dovedou své znalosti tvůrčím způsobem uplatnit při určování ohroženosti pozemků. Samostatně na vysoké úrovni řeší návrhy jednotlivých biotechnických opatření. Své dovednosti uplatňují zejména na úrovni výzkumu i státní správy, kde posuzují vědecké projekty a navrhují nová řešení. Mají kompetence k řízení složité odborné činnosti nebo projektů a jsou schopni nést zodpovědnost za profesní postupy řešení. Umí nasměrovat svůj tým k inovačním metodám výzkumu a dovedou koncipovat v krátké době vědecké rešerše.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.