Protierozní ochrana půdy

Cílem předmětu je rozvíjení znalostí o ochraně půdy před erozí, zejména o nejnovější poznatky výzkumu.

Absolventi předmětu získají teoretické i praktické znalosti o procesech vodní a větrné eroze. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru ochrany půdy a slouží jako základ originálního myšlení, které jim umožní účastnit se výzkumu. Znají protierozní opatření organizačního, agrotechnického a technického charakteru. Umějí řešit ochranu cenných částí území (obcí apod.) před zvýšenými povrchovými odtoky způsobenými výskytem přívalových dešťů. Samostatně na vysoké úrovni řeší návrhy jednotlivých protierozních opatření. Znalosti dovedou promítnout do projektového a realizačního řešení. Své dovednosti uplatňují zejména ve výzkumných a realizačních organizacích.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.