Informace o přihlášce ke studiu

Ekologické aplikace v krajině

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současným právními i metodickým normami a standardy nejen v ochraně přírody a krajiny, ale také se současnými požadavky environmentálně šetrného přístupu k otázkám ochrany životního prostředí a veřejného zdraví ze strany výrobních organizací, včetně vzájemné provázanosti s územním plánováním a regionálním rozvojem. Posluchač se seznámí s aktuálními nástroji aktivní ochrany životního prostředí a jejich vzájemnou provázaností za účelem dosažení vyšší efektivnosti.

Studenti umí uplatnit získané znalosti při studiu podkladů, řešení zadaných problémů nejen u jednotlivých rozvojových záměrů, ale také v širším kontextu, jako jsou například lokální či regionální rozvoj, územní plánování atp. Získané znalosti jsou schopni uplatnit při tvorbě oborových dokumentů a konkrétních projektů. Umožňuje absolventům ČZU uplatnit se v praxi s kvalifikací k odborným činnostem ve výkonu státní správy a samosprávy ve sféře péče o krajinu a v ochraně přírody, ve vládních orgánech a v orgánech a organizacích zastupujících ČR v mezinárodním společenství apod.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu