Informace o přihlášce ke studiu

Základy vodního hospodářství

Předmět seznámí studenty se základními pojmy a problematikou vodního hospodářství v souvislosti např. s vodními nádržemi, vodními toky, zásobování pitnou vodou nebo odvodňování urbanizovaných území. Získají přehled o legislativě ve vodním hospodářství a o organizacích působící v této oblasti. Dále je zde část věnována aktuánímu tématu povodní a jejich preventivním opatřením. Studenti se umí orientovat v základech hydrologie, hydrauliky, úpravách toků, jezech, přehradách, vodních elektrárnách, plavbě, zásobování vodou, odkanalizování a státní správě ve vodním hospodářství. Mají přehled o jednotlivých druzích a funkcích staveb a jejich dopadu na životní prostředí.

Kurz se skládá z přednášek a seminářů. Přednášky tvoří zázemí pro semináře (semináře jsou používány k rozvoji a trénovat znalosti pro přednášky a doporučené literatury). Během seminářů jsou studenti povinni vypracovat projekty ukazují různou problematiku Základů vodního hospodářství. Semináře jsou interaktivní a participativní, spolužáci komentují vzájemné prezentace a diskutují o způsobu provedení. Demonstrace a případové studie ilustrují jak způsoby řešení jednotlivých problémů.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu