Základy krajinné ekologie

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy dynamicky se rozvíjejícího oboru. Hlavními odbornými tématy přednášek je problematika struktury krajiny, fungování krajiny, historický vývoj krajiny a problematika další aplikovaných oblastí, např. územní systémy ekologické stability, typologie krajiny. Cvičení umožňují studentům praktickou výuku vybraných kapitol, tj. mapování krajiny a výpočet nejdůležitějších charakteristik krajinné metrie. Předmět vychází z tradice české krajinné ekologie, ale snaží se zohlednit evropské a světové trendy ve vývoji oboru. Předmět poskytuje důležitý teoretický základ pro praktické činnosti v krajině, jako jsou územní plánování nebo pozemkové úpravy.

Absolventi se dokáží orientovat v základní problematice ekologie krajiny a řešit zejména teoretické problémy jednotlivých oblastí krajinné ekologie. Jsou schopni se dále samostatně vzdělávat a udržovat profesní růst v oboru. Osvojí si schopnost analýzy a syntézy získaných dat včetně kritického přístupu k těmto informacím.

 

Kompletní sylabus předmětu je možné najít v katalogu předmětů Univerzitního informačního systému ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu