Izolace DNA v "domácích podmínkách"

Deoxyribonukleová kyselina, označovaná jako DNA, je nositelem genetické informace všech vyšších organismů. Málokdo si ale uvědomuje, že samotná izolace je snadná i v domácích podmínkách. Pro další práci s DNA je již samozřejmě potřeba laboratorní vybavení. Získání DNA v takovém množství, že je okem viditelná se dá docílit pomocí běžně dostupných chemikálií. Pomocí dalších laboratorních přístrojů pak můžeme s DNA dále pracovat.

Praktikum pro 15 studentů, délka 5 – 6 hodin

Laboratorní praktikum vede Kateřina Machynková a Ing. Jan Šmíd

Další články v rubrice

English ☰ Menu