Proč studovat bahňáky?

Přednáška poskytne nevšední pohled na zajímavou skupinu ptáků z pohledu výzkumného týmu, který se řadu let zabývá studiem této pozoruhodné skupiny ptáků od chladné Arktidy přes zdánlivě pustou polní krajinu po horké tropy. V rámci přednášky představím vybraná témata, jimiž se ve výzkumu zabýváme, od čistě teoreticky ekologických až po ryze praktické - ochranářské.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu