Studium lidské adaptability aneb Jak naši společnost ovlivňuje půdní eroze

Člověk již od starověku ovlivňuje přírodní prostředí, a to jak pozitivně, tak negativně. Negativní vliv však může mít dopad na společnost, a dokonce vést k jejímu kolapsu. Ten se nevyhnul například Římské říši nebo některým sumerským městským státům. Jedním z projevů působení lidské činnosti je půdní eroze, která provází člověka od starověku po současnost. Je i dnes degradace půdy hrozbou pro nás a naše potomky? Může se opakovat scénář kolapsu, který známe z minulosti?

Přednáška seznámí studenty s mezioborovou spoluprací a mezinárodními projekty do nichž je fakulta zapojena v rámci studia kolapsů společností.

Další články v rubrice

English ☰ Menu