Udělej si vlastní mapu!

Přednáší Ing. Tomáš Klouček

Cílem kurzu je nejprve seznámit studenty s pojmem GIS, prostorová data a kartografie. Následně získané teoretické znalosti interaktivní formou (v počítačové učebně) aplikovat v praxi při tvorbě jednoduchých mapových výstupů zobrazujících základní socioekonomické, či fyzicko-geografické prvky České republiky pomocí volně stažitelných programů.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu