Vodní ptáci otužilci

Líbí se u nás vodním ptákům i v zimě? Kolik přezimujících druhů vodních ptáků u nás najdeme? Jak zvládají mrazy a menší dostupnost potravy? A co mezidruhová konkurence? Přednáška poskytne pohled do studia vodního ptactva v mimohnízdním období, součástí bude i prezentace probíhajícího výzkumu.

Přednáší Ing. Adéla Šenkýřová

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu