Pracovní příležitosti pro absolventy

Pokud máte zájem o zveřejnění Vaší pracovní nabídky na našich webových stránkách, kontaktujte Ing. Michaelu Rösslovou na e-mail: rosslova@fzp.czu.cz, nebo na tel.: +420 224 383 850.

 

Ministerstvo životního prostředí

 • Ministerský rada v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
 • Ministerský rada v odboru ochrany vod

https://www.mzp.cz/cz/volna_mista

 

Ministerstvo zemědělství

Možnost nabídky odborných stáží na Ministerstvu zemědělství - zájemci si vyberou příslušný útvar pro absolvování odborné bezpříspěvkové stáže dle studijního zaměření:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/staze/moznosti-stazi-na-ministerstvu.html.
V případě zájmu kontaktujte personální odbor: staz@mze.cz.

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 • Specialista pro správu pozemků
 • Rada – Krajinný ekolog se specializací na lesnictví
 • Rada krajinář/stavař
 • Rada - zoolog

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/

 

Lesy ČR

 • Technický pracovník - správců toků

https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/

 

Ústecký kraj

 • Samostatný referent oddělení životního prostředí – úsek ochrany přírody a krajiny
 • Samostatný referent oddělení životního prostředí – úsek odpadového hospodářství

http://www.kr-ustecky.cz/krajsky-urad-usteckeho-kraje/ds-66206/p1=204794

 

Pardubický kraj

 • Referent oddělení zemědělství – odbor životního prostředí a zemědělství

http://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista

 

Kraj Vysočina

 • Úřednice/úředník na úseku lesního hospodářství a myslivosti odboru životního prostředí a zemědělství

http://www.kr-vysocina.cz/volna-pracovni-mista/ds-300414/p1=6534

 

Moravskoslezský kraj

 • Referent/ka pro územní plánování

https://www.msk.cz/verejna_sprava/ud_mista.html

 

Městská část Praha 2

 • Referent/ka životního prostředí

http://urad.praha2.cz/Volna-mista

 

Městská část Praha 11

 • Samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší

https://www.praha11.cz/cs/volna-mista.html

 

Městská část Praha 14

 • Referent/ka oddělení ochrany prostředí odboru dopravy a ochrany prostředí

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/urad-volna-mista/

 

Jihlava

 • Referent/ka oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/vyberova-rizeni/stav=-1&tema=50355&p1=49348

 

Karlovy Vary

 • Úředník odboru životního prostředí

https://mmkv.cz/cs/volna-pracovni-mista

 

Státní pozemkový úřad

 • Rada/odborný rada pobočka Kolín

http://www.pfcr.cz/statni-pozemkovy-urad/volna-pracovni-mista

 

Státní zemědělský intervenční fond

 • Oddělení příjmu a žádosti LPIS, rada (Mělník)
 • Terénní inspektor, odborný rada (Hradec Králové)
 • Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, rada (Mladá Boleslav)
 • Terénní inspektor, odborný rada (Praha)
 • Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Plzeň)

http://www.szif.cz/cs/uredni_deska

 

Český hydrometeorologický ústav

 • Hydrolog (oddělení hydrologických předpovědí)
 • Hydrolog – technik povrchových vod

http://portal.chmi.cz/o-nas/nabidka-zamestnani

 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 • Odborný laborant

http://www.vumop.cz/kariera?p=kariera&site=default

 

Aquion s.r.o.

 • Brigádník - asistent projekce v oblasti inženýrských sítí, vodohospodářských staveb, a dalších staveb městského inženýrství a technické a dopravní infrastruktury měst a obcí.

 Více informací viz. Příloha

 

Erasmus pro mladé podnikatele

 • Výměnný pobyt u zahraničního podnikatele (3 měsíce)

Více informací viz. Příloha

 

MEPCO, s.r.o.

 • Hledá do svého týmu praktikanta/praktikantku

Více informací viz. příloha

 

Beleco z.s. hledá do ředitele/ředitelku

Beleco je přední odborná organizace působící dlouhodobě v oblasti ochrany přírody. Nabízí profesionální a odpovědný přístup, kvalitní tým specialistů a dokonalou znalost problematiky. Aktuálně hledá vysoce kvalifikovanou osobu na pozici ředitele / ředitelky představující statutární orgán organizace. Detailní motivační dopis a aktuální životopis posílejte do 25.9.2017 na email předsedy výboru organizace david.pithart@beleco.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, který se bude konat na konci září na adrese společnosti. Více informací na http://beleco.cz

Soubory ke stažení