Promoce FŽP 2017

Promoce na Fakultě životního pstostředí se v roce 2017 uskutečnily od středy do pátku 14. - 16. června. V průběhu deseti promočních aktů uzavřeli studium absolventi bakalářských a navazujících magisterských oborů fakulty. Tři z promocí, jedna magisterská a dvě bakalářské, se odehrály ve slavnostních talárech.

Neformální fotogalerie, rozdělené dle datumu a času konání, naleznete na facebookovém profilu FŽP: https://www.facebook.com/fzp.czu.cz/