Změna úředních hodin SO

Úřední hodiny červenec – září 2017

 

Změna úředních hodin studijního oddělení FŽP červenec – září 2017

 

červenec a srpen

7. 7. – úřední hodiny zrušeny
10. 7. - 31. 7. – úřední hodiny úterý a čtvrtek od 8:00 do 10:00
1. 8. - 1. 9. – úřední hodiny zrušeny – budova fakulty uzavřena

září

5. 9. - 8. 9. – zápisy do vyšších ročníků (út – pá) od 8:00 do 11:00, běžné úřední hodiny zrušeny
11. 9. – úřední hodiny zrušeny – zápisy do 1. ročníků
12. 9. – 15. 9. – zápisy do vyšších ročníků (út – pá) od 8:00 do 11:00, běžné úřední hodiny zrušeny
od 18. 9. – běžné úřední hodiny s výjimkou 20. 9. – úřední hodiny zrušeny – zápisy do 1. ročníků

 

Zápisy do vyšších ročníků studentů kombinovaného studia  budou probíhat v Praze.

Poslední termín pro vykonání zápočtů a zkoušek je 8. 9. 2017 a to pro denní i kombinovanou formu studia.

K zápisu je třeba mít řádně vyplněn studijní plán pro akademický rok 2017/18 a všechny splněné zápočty a zkoušky zapsané jak v Indexu, tak v UIS – spolu s indexem odevzdáváte Přehled o výsledku studia za poslední studovaný akademický rok (ne Výpis výsledků studia – nesmí být zaškrtnuto Zařadit pouze úspěšně ukončené předměty).

 

Praha dne 26. června 2017

                                                                                                                                doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
                                                                                                                   proděkan pro studijní a pedagogickou činnost