Vedení závěrečných prací pracovníky externích institucí

Vedení závěrečných prací pracovníky externích institucí na základě smlouvy o spolupráci

Fakulta životního prostředí umožňuje studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vedení závěrečných prací externími pracovníky, kteří jsou zaměstnanci výzkumných institucí, s nimiž ČZU uzavřela smlouvy o spolupráci. Hlavním přínosem je pro studenty zejména rozšíření nabídky vedoucích závěrečných prací, kteří jsou významnými odborníky v relevantních oborech a mohou tak výrazně přispět ke zvýšení odborné kvality absolventů studia.

 

Podmínky

  • Dodržení zásad dané SZŘ ČZU ze dne 2.7.2019 a Směrnicí rektora č. 5/2019 Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU a dále metodickými pokyny pro psaní bakalářský a diplomových prací.
  • Vedoucí musí být zaměstnanec jedné z uvedených institucí (viz. seznam níže).
  • Student by měl dodržet základní principy správné komunikace (tj. zejména vhodného koncipování e-mailu, kterým osloví vybraného možného vedoucího externí instituce)..

Postup

  • Vyhledat vhodného vedoucího dle zamýšleného tématu BP, DP.
  • Oslovit dotyčného pracovníka.
  • Po úspěšné domluvě kontaktovat proděkana pro studijní a pedagogickou činnost s účelem konzultace dalšího postupu.
  • Po kontaktování proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, zašle student prostřednictvím Kontaktního centra v UIS své studijní referentnce "Žádost obecnou", do níž uvede oznámení, že jeho vedoucí BP/DP je z externí instituce (uvede jméno a příjmení pedagoga, název instituce, kde pedagog působí a název tématu práce).

 

Seznam institucí

 

V případě dalších dotazů se obraťte na:

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.