Informace o přihlášce ke studiu

Tento program je součástí výměnného programu Erasmus, který umožňuje programové zemi (Česká republika) vysílat studenty a zaměstance mimo země EU či Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Srbska a Turecka.

Pod záštitou mezinárodní kreditové mobility, může vysokoškolská instituce v partnerské zemi* vysílat studenty, doktorské kandidáty, nebo zaměstnance do partnerských vysokoškolských institucí v programové zemi*, a naopak, stejně jako v programu Erasmus KA103 (známé jako studijní pobyty, či stáže Erasmus+, EWP.). Studenti nebo doktorští kandidáti mohou v zahraničí studovat limitovanou dobu od 3 do 12 měsíců, kdy je možné získat kredity. Po skončení výjezdu se student vrací na domácí univerzitu (vysílající instituci), aby dokončil své studium. Zaměstnanci mohou také vyjíždět do zahraničí (na výukový pobyt či stáž) až do výše 2 měsíců (60 dní).

 

V roce 2019 a 2020 Fakulta životního prostředí obdržela finanční prostředky pro výměnu studentů a zaměstnanců do Ruska a Izraele.

 

*Programová země = Česká republika

*Partnerská země (univerzita) = Ural State Forestry Engineering University, Ruská federace; Ben-Gurion University of the Negev, Izrael

Další články v rubrice

English ☰ Menu