Hnízdní atlas ptáků

Dlouhodobá spolupráce členů Katedry ekologie pod vedením pánů prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc. a prof. RNDr. Karla Šťastného, CSc. s Českou společností ornitologickou a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vyústila ve čtyřletý projekt Hnízdního mapování ptáků v ČR, který byl zahájen v roce 2014 a jehož výsledkem by měl být v pořadí již čtvrtý Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR. Více naleznete na stránkách atlas.birds.cz.

 

 

 

 

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu