Pracovní příležitosti pro absolventy

Chystáme pro Vás novou verzi portálu. Již brzy!

 

Pokud máte zájem o zveřejnění Vaší pracovní nabídky na našich webových stránkách, kontaktujte Ing. Michaelu Rösslovou na e-mail: rosslova@fzp.czu.cz, nebo na tel.: +420 224 383 016.

 

Fakulta životního prostředí – ČZU

 • Lektor/ka environmentálního vzdělávání

Více informací viz. příloha

 

Správa Krkonošského národního parku

 • Obnovný management krkonošských luk

Více informací viz. příloha

 

Český statistický úřad

 • Spolupracovníky na sčítání lidu, domů a bytů

Více informací viz. příloha

 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

 • Projektant vodohospodářských staveb

Více informací viz. příloha

 

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

 • Rada/vrchní referent – obnova a revize katastrálního operátu

Více informací viz. příloha

 

VSV-Engineering s.r.o.

 • Absolventy, studenty VŠ

Více informací viz. příloha

 

Ministerstvo zemědělství

Možnost nabídky odborných stáží na Ministerstvu zemědělství - zájemci si vyberou příslušný útvar pro absolvování odborné bezpříspěvkové stáže dle studijního zaměření:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/staze/staz-na-utvarech-15000-sekce-vodniho.html

V případě zájmu kontaktujte personální odbor: staz@mze.cz.

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 • Odborný rada (927), oddělení sledování stavu biodiverzity (463), RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj
 • Odborný rada (1028) – zoolog, Oddělení ochrany přírody a krajiny (533), RP SCHKO Poodří

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/

 

Lesy ČR

 • Revírník LS Jeseník
 • Technický pracovník v ochraně lesa LS Ruda nad Moravou

https://lesycr.cz/volna-pracovni-mista/

 

Český úřad zeměměřický a katastrální

 • Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí
 • Geograf – fotogrammetr

http://www.cuzk.cz/Volna-mista.aspx

 

Středočeský kraj

 • Odborný referent pro oblast stavebního řízení
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/volna-pracovni-mista

 

Moravskoslezský kraj

 • Referent/ka pro lesní hospodářství a myslivost
 • Referent/ka pro územní plánování

https://www.msk.cz/verejna_sprava/ud_mista.html

 

Karlovarský kraj

 • Úředník odboru životního prostředí a zemědělství

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/deska/stranky/skryte/volna_mista.aspx

 

Městská část Praha 8

 • Referent/ka v oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8

https://www.praha8.cz/deska?o=625

 

Městská část Praha 11

 • Samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší
 • Samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení

https://www.praha11.cz/cs/volna-mista.html

 

Plzeň

 • Úředník/úřednice v odpadovém hospodářství v Odboru životního prostředí
 • Úředník/úřednice ochrany přírody a krajiny v Odboru životního prostředí

https://www.plzen.eu/urad/pracovni-mista/

 

Státní fond životního prostředí

 • Projektový/á manažer/ka do Odboru odpadového hospodářství, Oddělení I. – zástup za MD/RD

https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/aktualne-volna-mista/

 

Státní pozemkový úřad

 • Rada/odborný rada, Pobočka České Budějovice
 • Samostatný odborný referent, Pobočka Rakovník
 • Odborný referent, Pobočka Znojmo

https://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad/volna-pracovni-mista

 

Státní zemědělský a intervenční fond

 • Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, odborný rada (Rychnov nad Kněžnou)
 • Terénní inspektor, odborný rada (Brno)
 • Terénní inspektor Nový Jičín)

http://www.szif.cz/cs/uredni_deska?setCookie=true

 

Česká inspekce životního prostředí

 • Odborný rada inspektor oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu Liberec v ČIŽP
 • Odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Liberec v ČIŽP
 • odborný rada inspektor oddělení ochrany lesa Oblastního inspektorátu Praha v České inspekci životního prostředí
 • odborný rada inspektor oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu Praha v České inspekci životního prostředí
 • odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Praha v České inspekci životního prostředí
 • odborný rada inspektor oddělení ochrany lesa ředitelství České inspekce životního prostředí

http://www.cizp.cz/Volna-mista

 

Ekotechnika

 • Technik – vývojář

Více informací viz. příloha

 

Možnost publikování v časopise Universal Journal of Agricultural Research

 • Více informací viz. příloha

 

Projekt – Cesta pro mladé

 • Více informací viz. příloha

 

MITIS, s.r.o.

 • Projektant vodohospodářských staveb

Více informací viz.příloha

 

Lepší práce s.r.o.

 • Asistent/ka zákaznického centra

Více informací viz. příloha 

 

Dipro s.r.o.

 • Projektant vodohospodářských staveb – nabídka platná do 31.5.2019

Více informací viz. příloha

 

Škola Kateřinky Liberec

 • Učitel odborných předmětů

Více informací viz.příloha

Soubory ke stažení