Informace o přihlášce ke studiu

Dny otevřených dveří na FŽP

Přijměte srdečné pozvání na Dny otevřených dveří na FŽP, které se uskuteční v pátek 24. ledna od 9:30 do 15:30 a v sobotu 25. ledna od 9:30 do 13:30.

Chcete umět chránit životní prostředí? Chcete se uplatnit? Seznamte se s Fakultou životního prostředí a navštivte NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ univerzitu v ČR!
Dozvíte se vše o studiu u nás a prozkoumáte zázemí fakulty - učebny, laboratoře, katedry, terasy. Poznáte studenty, pedagogy a atmosféru na FŽP...

Najdete nás ZDE: https://mapy.cz/s/3cSDg  

PROGRAM:

INFORMATIVNÍ část (učebna ZI, budova MCEVI) v pátek od 9:30, 11:00 a 13:00, v sobotu od 9:30 a 11:00

  • cca 45 min - seznámení s FŽP, se studiem a jeho organizací, studijními obory otevíranými v akademickém roce 2020/2021 a s podmínkami přijímacího řízení včetně diskuse s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost (Jan Skaloš)
  • cca 15 min - představení poradenství pro studenty (Klára Ten Donkelaar / Anna Filousová)
  • cca 15 min - informace o studiu v zahraničí a možnostech výjezdů (Aneta Kremová)
  • cca 15 min - představení studentského spolku a neformální diskuse (Ivo Pardus)
  • cca 30 min - prohlídka zázemí FŽP (Anna Filousová)

UKÁZKOVÁ část (atrium budovy MCEVI, místnosti ZII a Z115) představí výsledky výzkumných projektů, bakalářské a diplomové práce i další studentské výstupy a seznámí s chodem jednotlivých kateder:
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování:
- ukázka lavinového vybavení i tzv. pípáků
- vzorky sněhu z 3D tiskárny
- zadešťovací zařízení, přístroje na měření teplotní stratifikace, měření sněhu, a další...
- výbava na měření průtoku a záznam batymetrie dna vodních nádrží pomocí sonaru přímo z lodi
- ukázka činnosti hydropedologické laboratoře (D230) 

Katedra biotechnických úprav krajiny:
- téma Voda v krajině a hydromeliorace ve své laboratoři (Z016)
- poznáte jak vypadá zdravá půda a krajina (také z leteckých snímků M. Hendrychové)
- nahlédnete do mikroskopu na tajemný svět půdních živočichů

Katedra ekologie představí:
- ukázky entomologického výzkumu pod binolupou - mrchožroutovití brouci, vodní bezobratlí
- ornitologie na FŽP - demonstrace ochytové sítě, sklopek, kroužkování a preparovaných exponátů
- ukázky práce botaniků

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování představí drony a dalších bezpilotních prostředků včetně výstupů
Poznáte činnost laboratoří Katedry aplikované ekologie (Z016, D313, D413) a laboratoře Katedry geoenvironmentálních věd (Z013, jen v pátek)

Přihlášky ke studiu na FŽP je možné podávat do 31. 3. 2020 pouze elektronicky na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/ 

Sledujte FŽP také na sociálních sítích YouTube  Facebook  Twitter  Instagram

Těšíme se na Vás! 

Kontakty: Kamýcká 1176, 165 00 Praha 6, tel.: +420 224 383 765, e-mail: berankovar@fzp.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu