FŽP OPEN – Týden otevřených přednášek na FŽP ČZU v Praze

Zažijte FŽP na vlastní kůži od 18. do 22. března 2019.

Nejen pro uchazeče o studium na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze - přijďte si poslechnout přednášky specialistů v různých oborech ochrany životního prostředí během Týdne otevřených přednášek v týdnu 18. – 22.3. 2019 (program naleznete zde). Informace o fakultě a studiu na FŽP získáte během informačních schůzek s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Janem Skalošem, Ph.D. v pátek 22.3. 2019 v 9:30 a 13 hod v učebně ZI. Informace ke studijnímu poradenství poskytne Mgr. Klára ten Donkelaar, informace o zahraničních aktivitách fakulty poskytne Ing. Aneta Kremová.

 

Seznam nabízených přednášek: 

 • Kartografická zobrazení a zákony zkreslení
 • Vegetace biblických telů v Izraeli
 • Aktéři a proces územního plánování
 • What’s Right and Wrong With Our Water
 • Cykly biogennich prvku ve sladkých vodách
 • Paleoklimatologie (vývoj klimatu od vzniku Země)
 • Zahrady, krajina a městská zeleň v 19. století
 • Malé vodní nádrže
 • Interspecifické vztahy
 • Analýza rizik v kontextu životního prostředí
 • Metody studia suchozemských bezobratlých I
 • Fotogrammetrické zpracování dat z bezpilotních systémů
 • Pozitivní a negativní projevy soužití člověka s přírodou v minulosti a jejich aspekty na příkladu evropských i mimoevropských kultur
 • Čistírny odpadních vod
 • Diverzita a evoluce jednoděložných rostlin
 • Hodnocení prostorové struktury krajiny

 

Více informací o studiu naleznete zde - https://www.fzp.czu.cz/cs/r-7098-uchazeci-o-studium

 

Soubory ke stažení