FŽP OPEN – Týden otevřených přednášek na FŽP ČZU v Praze

Nejen pro uchazeče o studium jsme připravili Týden otevřených přednášek, který se bude konat na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze v týdnu od 20. 11. 2017 od pondělí do pátku.

Přijďte si poslechnout přednášky o aktuální trendech v různých sférách ochrany životního prostředí:

  • Vodní hospodářství. Strategie trvale udržitelného rozvoje vodního hospodářství v krajině
  • Vztah EIA a SEA k příbuzným nástrojům environmentálního managementu
  • Diverzita a ekologie trvalých travních porostů v ČR
  • Systém krajinných prvků pro adaptaci krajiny na klimatické změny
  • Česká barokní krajina
  • Ekologické ekosystémové služby mokřadů
  • Geographic Data Acquisition

 …. A mnoho dalších, naleznete v příloze

Soubory ke stažení