Promoce na FŽP

Vážené absolventky, vážení absolventi, 

na základě usnesení Vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020 omezující provoz vysokých škol od 14.10. do 1.11. 2020 v důsledku zhoršující se epidemiologické situace v České republice, a zároveň s ohledem na nejistý vývoj situace do budoucna, dospělo Kolegium děkana Fakulty životního prostředí k rozhodnutí slavnostní promoce absolventů FŽP státních závěrečných zkoušek z února a srpna 2020 zrušit. 

Přijmout toto rozhodnutí nebylo jednoduché, neboť jsme si vědomi výjimečnosti slavnostního okamžiku promocí, a to nejen pro absolventy, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zároveň si uvědomujeme, že se jedná o bezprecedentní rozhodnutí, ke kterému Vedení fakulty přistoupilo poprvé ve své historii. Opatření Vlády ČR v důsledku zhoršené epidemiologické situace nám však uskutečnění promocí bohužel neumožňují. Zároveň jsme si vědomi, že i přes velký slavnostní význam promocí je ochrana zdraví přednější.

Diplom si můžete vyzvednout po předchozí domluvě se svou studijní referentkou, a to osobně na studijním oddělení FŽP. Pokud si diplom nemůžete vyzvednout osobně, je nutná úředně ověřená plná moc. 

Děkujeme za pochopení, přejeme Vám mnoho úspěchů v profesním i osobním životě a přejeme pevné zdraví.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Děkan Fakulty životního prostředí

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu