Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021 MŠMT
3. veřejná soutěž NAKI II MK ČR
Společné česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021 MŠMT
OP ŽP: 130. výzva - Posílit biodiverzitu MŽP
OP ŽP: 131. výzva - Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů MŽP
LIFE - Climate action EK
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III MŠMT
LIFE - Nature and biodiversity, Environmental governance and information EK
LIFE - Environment and resource efficiency EK
LIFE - Národní výzva na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů MŽP