Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Horizont 2020 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships MSCA-IF-2019 EK
Mobility: Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021 MŠMT
Mobility: Společné česko-polské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021 MŠMT
OP ŽP: 130. výzva - Posílit biodiverzitu MŽP
OP ŽP: 131. výzva - Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů MŽP
LIFE - Climate action EK
Horizont 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) H2020-MSCA-COFUND-2019 EK
Program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2019/11 Ostatní
Horizont 2020 - Bio-based Industries Call 2019 EK
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III MŠMT
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION Česká republika – INDIE (VES19IN) MŠMT
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Služby infrastruktury - Výzva VI MPO
LIFE - Nature and biodiversity, Environmental governance and information EK
M-ERA.NET 2 Call 2019 TA ČR
LIFE - Environment and resource efficiency EK