Martina Kolářová

Absolventka bakalářského oboru Aplikovaná ekologie a magisterského oboru Environmentální modelování

SUDOP PRAHA a.s.

„Nyní pracuji pro firmu, která se zabývá komplexním řešením problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy. Mojí pracovní náplní je zde příprava projektové dokumentace ke stavbám v oblasti životního prostředí (odpadové hospodářství, vliv stavby, přírodovědné průzkumy, vegetační úpravy apod.). Studium na FŽP mi přineslo rozsáhlý přehled v oblasti problematiky životního prostředí a základy používání některých softwarů, což mi umožnilo všestranné uplatnění v daném oboru. V neposlední řadě jsem získala mnoho přátel v oboru.“

Další články v rubrice

English ☰ Menu