Roman Kožín

Absolvent oboru Environmentální modelování

Oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v.v.i.

Současně se zaměstnáním studuje doktorský studijní program se zaměřením na hydrologické modelování. Podílel se na řešení projektů Návrh adaptačních opatření pro snižování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a Rebilance zásob podzemních vod. Aktuálně spolupracuje na projektu Možnosti kompenzace dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu