Tomáš Doležal

ministerský rada - garant kontrol

Zaměření oboru KPÚ je široké a pestré, od pozemkových úprav, vodního hospodářství, právní legislativy, staveb, účetnictví, ekonomie, nakládání s odpady atd. Právě toto široké a všestranné zaměření mi umožnilo se úspěšně ucházet o své první místo na MZE, kde jsem působil coby referent v odboru „Vody v krajině a odstraňování povodňových škod“. Zde jsem nabyté znalosti mohl poprvé úspěšně převést do praxe a rozšířit si tak teorii i o praxi. Po cca 2 letech působení jsem přešel na MŠMT, kde využívám znalostí české legislativy a předpisů Evropské unie. Díky odborným předmětům nemám v současné době problém kontrolovat jak projektové dokumentace, účetnictví, tak i veřejné zakázky.

 

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu