Informace o přihlášce ke studiu

Aktuality

Archiv aktualit

Výzkum vlivu železa v kořenových čistírnách v prestižním výběru

Výsledek spolupráce Aarhus University s katedrou aplikované ekologie FŽP

Volby do AS ČZU

Informace o volbách do Akademického senátu ČZU

Konference Kostelecké inspirování

Tradiční fakultní konference Kostelecké inspirování proběhne 19. – 20. 11. v prostředí MS Teams

Řešené projekty

Aplikované výsledky

Plánované konference

English ☰ Menu