Informace o přihlášce ke studiu

O projektu

Název projektu: Včasná detekce napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků
Program:
TAČR - Zéta
Číslo projektu:
TJ01000428
Odpovědný řešitel za FŽP: Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Doba řešení:
1/2018-12/2019
Celkové náklady projektu za FŽP:
5,8 mil. Kč

 

Abstrakt:
Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je jedním z nejvýznamějších škůdců vyskytujícím se na území České republiky. Jeho šíření je velmi citelné hlavně v hospodářských lesích, kde je schopný během několika sezón zničit několik desítek let trvající práci lesních hospodářů. Nejlepší obranou je selektivní těžba napadených stromů, která zamezí jeho dalšímu šíření v lesním porostu. Po bezprostředním napadení stromu se mění je vlastnosti. Jedněmi z nich jsou spektrální odrazivost a teplota, které reagují na přítomnost škůdce dříve, než se napadení stromu projeví vizuálně. Nejvhodnějším způsobem jak monitorovat souvislé plochy je využit některou z metod dálkového průzkumu Země.

Cílem tohoto projektu je vytvoření certifikované metodiky včasné detekce napadání lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků, osazených multispektrálním a termálním senzorem, a na základě metodiky vyvinout do praxe aplikovatelný uživatelský software. Na základě dosažených výsledků projektu bude možné v detailním měřítku včasně detekovat jednotlivě napadené stromy a získané informace využít k předejití ekonomických a environmentálních škod v lesních porostech. Dílčím cílem projektu je přiblížit tuto technologii nejen velkým uživatelům, ale i malým soukromým vlastníkům lesních pozemků.

Další články v rubrice

English ☰ Menu