Vybrané vědecké projekty

Aktuality

Archiv aktualit

Družice zaznamenávají změnu prostředí chráněných tetřívků obecných - tisková zpráva

Každoroční mapování tetřívků doplňují data z družic Landsat

Zalednění a pokles kyslíku v silurských oceánech objasňuje globální vymírání

Tým prof. Frýdy představil objev neznámé doby ledové v časopise Earth-Science Reviews

FŽP se vrací do středoafrického Konga

Zoologický výzkum s WWF podpořil Nadační fond Neuron 

English ☰ Menu