Informace o přihlášce ke studiu

Výzkum vlivu železa v kořenových čistírnách v prestižním výběru

Výsledek spolupráce Aarhus University s katedrou aplikované ekologie FŽP

Petr Keil a Aleš Urban získali prestižní podporu excelentního výzkumu

FŽP prostřednictvím REES podporuje vědce až na tři roky

Vítězství v soutěži IT projekt roku 2019

Oceněnou aplikaci ForestGuard vyvíjí společnost Unicorn s vědci z FŽP

Analýza sucha 2018-2019 vzbudila mimořádnou pozornost médií

Extrémní sucha přibudou s produkcí emisí (aktuální publikace v Scientific Reports)

Prvenství FŽP v citovanosti nejprestižnějších článků z let 2015 - 2016

Nejprestižnější články Top 10% FŽP jsou v obou Environmental Sciences nejcitovanější v ČR

Snímkování Vysočina Areny za doprovodu novinářů

Ve čtvrtek 13.8. probíhalo opětovné snímkování u Nového Města na Moravě

Entomologický výzkum v hledáčku českých médií

Vědci rozvíjejí výzkum a ochranu hmyzu v Praze 

Měřili jsme sněhovou "Mapu republiky" v Krkonoších

Fotoreportáž z letního výzkumu sněhu v Modrém dole

Cena děkana za publikace 2019

Děkan FŽP prof. Bejček udělil finanční odměnu autorům nejlepších publikací

Informace pro uchazeče DSP

Informační schůzka je zrušena.
V příloze naleznete potřebné informace.

Konference Krajina po těžbě

Konference se koná dne 11. – 12. 3. 2020 v Ústí nad Labem

FŽP opět organizovala sčítání vodních ptáků

Každoroční akce se konala o víkendu 11. a 12. ledna

Vyhlášení IGA 2020

Interní grantová agentura FŽP vyhlašuje grantovou soutěž pro rok 2020

Česko-kolumbijská spolupráce v ochraně životního prostředí začala

Diplomatická mise pokračuje jednáním s největšími univerzitami Kolumbie

Pozvánka na online přednášku Setha Siegela

Seznamte se s renomovaným autorem 11. 12. 2019 od 15:00 v místnosti D220 (MCEV II)

 

Nové projekty FŽP podpořeny grantem GAČR

Tři výzkumníci získali podporu Grantové agentury ČR

Práce vědců v archeoskanzenu v České televizi

Prof. Hejcman popisuje experimentální archeologii

Krajina předmětem Otázek Václava Moravce

Rektor Petr Sklenička byl jedním z hostů diskuse na téma Krajina v ohrožení

Kostelecké inspirování 2019

Konference se bude konat 14. až 15. listopadu 2019 na zámku v Kostelci nad Černými lesy

Zveme Vás na kurz modelování v programech PHREEQC a HPx

Kurz se koná 23. až 27. 9. od 9:00 do 16:00 v místnosti Z028

Urbanization Effects on Biodiversity

Nová webová prezentace projektu GAČR

Výzkum cest vody v lesní půdě

Pomáhají vývraty zadržovat vodu v lese? Spolupráce s Mendelovou univerzitou začala

Projekt Kůrovec získává pozornost médií

Fakultní drony pomáhají v boji s kůrovcem

Cena děkana za publikace 2018

Udělení odměn za publikační činnost zaměstnanců a doktorandů FŽP

Pozvánka na přednášku Dineshe Mohana

Přednáška se koná 20. 6. 2019 od 15:00 v posluchárně ZI

Pozvánka na Eastern European SWAT Workshop

Workshop se uskuteční od 22. do 26. července 2019 v Praze

Seminář k hodnocení vlivů zásahů (H67)

Seminář se bude konat ve dnech 16. – 17. 9.2019 v prostorách konferenčního sálu Studijního a informačního centra ČZU v Praze

Výzkum FŽP v hledáčku časopisu The Economist

Novináři si všímají globálního přesahu výsledků 

Stáž dva měsíce v zahraničí s proplacením všech nákladů

Přihlášky jsou otevřeny pouze do 11. dubna 2019

S čejkami v arabské poušti

Fotoreportáž z ornitologického výzkumu ve Spojených arabských emirátech

Pozvánka na seminář: Výzkum a život v USA

Seminář se uskuteční dne 16. 3. 2018 v 18:00 v areálu Školního lesního podniku v Kostelci n. Č. l.

Informační schůzka pro uchazeče DSP

Schůzka se bude konat dne 13. března 2019 od 10:00 v zasedací místnosti FŽP Z239 (MCEV)

"Na povodně lidé zapomenou po dvou generacích"

Výzkum vztahu osídlení a povodní v časopise Nature Communications

Pozvánka na Zimní arboristickou konferenci

Konference se koná v termínu 28.2. - 1.3.2019 v areálu ČZU v Praze

FŽP hostí konferenci České herpetologické společnosti

Výroční konference ČHS se uskuteční 3. - 5. května 2019

Chroma+, nový nástroj v makrofotografii

Nová publikace entomologických taxonomů

Ornitologický výzkum v prestižním časopise Science

Klimatická změna ovlivňuje predaci hnízd bahňáků

"GIS a ochrana přírody spolu souvisí!"

Doktorand KAGUP a odborník z AOPK převzal cenu „Special Achievement in GIS“

Projekt OWAD v České televizi

Studio 6 představilo první výstupy česko-saského projektu

"Síť Natura 2000 pro ochranu zimujících vodních ptáků nestačí"

Nová publikace Z. Musilové et al. v Biological Conservation

Konference Kostelecké inspirování 2018

Konference se koná ve dnech 22. - 23. 11. 2018

Na ČZU vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu

Čtyři expertní týmy FŽP jsou součástí nového celouniverzitního centra

Nové video přibližuje práci vědců z KVHEM

Promovideo je součástí youtube kanálu FŽP

Michal Hejcman hostem desátého Science Café

Seminář kanceláře CZELO se konal 23. května

Historické plužiny v hledáčku projektu NAKI II

FŽP a FF JČU spolupracují na výzkumu historických prvků krajiny

Výsledky hydroklimatického výzkumu v prestižním časopise

Meziuniverzitní spolupráce týmu KVHEM v časopise Nature Communications 

Česko-izraelská spolupráce FŽP v hledáčku médií

Multioborový tým prof. Hejcmana spolupracuje na vykopávkách biblických měst v Izraeli

Drony nejen pro studenty a vědce: Všichni jsme začínali v Ábíčku

Fakultní letadla vzlétla do populárního ABC. A opravdu jsme v Ábíčku začínali?

Mobilita pro výzkumného pracovníka

FŽP vypisuje výběrové řízení na vědeckou mobilitu pro mladého vědeckého pracovníka do Belgie se zaměřením na environmentální vědy

Studentka FŽP získala získala prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium

Doktorandka Barbora Hudcová (KGEV) získala prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium

Mobilita pro výzkumné pracovníky

FŽP vypisuje výběrové řízení na tři vědecké mobility do Rakouska a USA se zaměřením na environmentální vědy

Babuškova cena míří na FŽP

Doktorandka Katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování získala Babuškovu cenu

Konference Fragmentace krajiny

Společná konference AOPK ČR a FŽP 1. února 2018

Sedm projektů FŽP podpořeno grantem GA ČR

Jeden juniorský, jeden mezinárodní a pět standardních projektů získalo financování GAČR

Konference: Kostelecké inspirování 2017

Konference se bude konat 23. až 24. listopadu 2017 v Kostelci nad Černými lesy

Česko-německá spolupráce v monitoringu vlků začala

FŽP s partnery zahájila tříletý projekt OWAD

Organická hmota Biochar vrátí půdě vodu

Lukáš Trakal v rozhovoru pro Týden.cz

Konference Ekologie 2017

FOTOGALERIE z 6. ročníku konference Ekologie

Přednáška a seminář - Dr. Chris Pappas (Université de Montréal)

Zúčastněte se jedinečné přednášky 14.9. a semináře 21.9.

Terénní výzkum na sokolovských výsypkách

Tým Aleny Walmsley zkoumá vybrané plochy lesnických rekultivací

Konference Ekologie 2017 v září na FŽP

6. konference se koná ve dnech 25. – 27. 9. 2017

FŽP vypisuje 2.kolo přijímacího řízení do DSP

FŽP vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro české obory doktorského studia

Inteligentní ptačí budky v hledáčku magazínu Audubon

Projekt FŽP vzbudil zájem v prestižních kruzích

Nový grant od US National Science Foundation

NSF grant pro výzkumný tým s účastí FŽP

Spolupráce FLD a FŽP úspěšně publikována

Nature Climate Change zveřejnil výsledky mezinárodní analýzy

FŽP na Islandu

Výzkum lidského osídlení na Islandu v reportážích Českého rozhlasu Plus

Nácvik nouzového přistání dronu - FOTOGALERIE

Tým Laboratoře GIS a DPZ nacvičoval přistání s padákem

Titul nejlepší přírodovědecká encyklopedie v ČR putuje i na FŽP

Dr. Harabiš je spoluautorem oceněné knihy Vážky (Insecta: Odonata) České republiky

Výzkum zaniklého osídlení v Magazínu Leonardo

Fytoindikace pomáhá nalézat středověké vesnice

Světový ohlas projektu FŽP ve zpravodajství AFP

Projekt DeepDead Ladislava Šmejdy upoutal mimořádnou pozornost

Ladislav Šmejda vystoupil na tiskové konferenci EGU ve Vídni

Projekt FŽP představen na prestižní konferenci

Výzkum původu znečištění na severu Norska v Českém rozhlase

Prof. Michael Komárek a Paul Eric Aspholm byli hosty Magazínu Leonardo

Pozvánka na závěrečnou konferenci k projektům ISOFIN A AQUARIUS

FŽP ČZU v Praze Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci k projektům ISOFIN a AQUARIUS pořádanou dne 25. dubna 2017

Prof. Jan Vymazal přednášel v Ománu

Prezentace výzkumu kořenových čistíren v exotickém Maskatu

Aplikované výstupy KVHEM v Českém rozhlase

S novináři hovoří Martin Hanel, Petr Máca a Jiří Pavlásek

Rozhovor prof. Michala Hejcmana v Českém rozhlase Plus

Poslechněte si rozhovor o pravěkém zemědělství a odrůdách obilí

Kriticky ohrožený kakadu přežívá na Boholu, potvrdila FŽP

Zdokumentovali jsme čtyři jedince kakadu filipínského v těžce přístupném krasu u města Bilar. Naposledy byl viděn roku 2012

Bohumil Mandák jmenován profesorem

Dne 19. 12. 2016 převzal Bohumil Mandák z rukou ministryně školství dekret o jmenování profesorem v oboru Ekologie

Závěrečný seminář FRAGMENTACE v KRAJINĚ

Přednáška se uskuteční dne 15. prosince 2016 od 13:00 v aule ZI, budova MCEV I.

Cena Hlávkovy nadace na FŽP

Studentka Katedry biotechnických úprav krajiny Adéla Stanislavová letos získala cenu nejstarší české nadace

Vyjádřete se k těžbě nerostů - DOTAZNÍK

Pomozte nám zjistit postoj české veřejnost k těžebním aktivitám

Dvě letošní ceny rektora pro zaměstnance FŽP

Letošní ceny rektora v získala Markéta Zárybnická a Michael Komárek z FŽP

Workshop SPRINGS ALIVE 20. – 22. 10. 2016

Workshop k mezinárodnímu projektu česko – saské přeshraniční spolupráce, Prameny spojují – Quellen verbinden

Prezentace dosavadních výsledků "Fragmentace"

Řešitelé projektu Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny ČR uspořádali 21. září společný seminář v prostorách FŽP

Agentura Reuters referuje o projektu FŽP

Agentura Reuters uveřejnila reportáž o projektu Fakulty životního prostředí PTÁCI ONLINE

PTÁCI ONLINE

Sledujte dění v „chytré ptačí budce“ na budově MŽP

Ochrana a obnova divočiny - evropské trendy a jak dál v ČR?

Mezinárodní seminář se bude konat dne 28.6.2016 v budově Dřevřského pavilonu (místnost DP 201) od 9:00 hodin

Nový projekt Prameny/Springs na FŽP!

Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec- Zittau

Přečtěte si nové číslo časopisu Ptačí svět

Představujeme vám monotematické číslo Ptačího světa z dubna 2016, které je věnované tematice mapování a sčítání ptáků

Spustili jsme web PTACIONLINE.CZ

Projekt inteligentních ptačích budek realizovaný Fakultou životního prostředí vyústil ve spuštění webu ptacionline.cz

Kostelecké inspirování 2016

Konference se koná ve dnech 24. - 25. 11. 2016

Michael Komárek jmenován profesorem

Jmenovací dekret si Michael Komárek převzal z rukou ministrině školství Kateřiny Valachové

Prestižní grant podpoří výzkum na KGEV FŽP

Domingo Martínez-Fernández z KGEV FŽP získal na období 20 měsíců prestižní grant Talent Reasearch Programme od Fundacion Séneca

English ☰ Menu