"Síť Natura 2000 pro ochranu zimujících vodních ptáků nestačí"

Přestože síť chráněných území Natura 2000 je považována v rámci Evropské unie za klíčovou pro ochranu druhů a stanovišť, její význam pro zimující populace vodních ptáků je spíše podružný. Dokazuje to studie publikovaná týmem Fakulty životního prostředí (Zuzana Musilová a kol.) v časopise Biological Conservation. Studie předkládá tři klíčové nástroje pro efektivní ochranu druhů zasluhující pozornost ochranářské veřejnosti: preferenci chráněných území zájmovými druhy, nosnou kapacitu chráněných území a reflektování změn distribuce jednotlivých druhů. Na modelovém území České republiky byla u vysoce mobilní skupiny druhů (vodních ptáků) byla zjištěna převážně nízká preference a nasycení lokalit Natury 2000 a změna distribuce některých druhů směřující mimo území sítě Natura 2000. Dosud nechráněné lokality tak využívají k zimování převážně druhy žívící se vodními bezobratlými a druhy ubývající v celoevropském měřítku. Rozšíření stávající sítě chráněných území, které bude zohledňovat všechny tři klíčové požadavky (preferenci, nosnou kapacitu a změny distribuce), je pro ochranu zimujících populací vodních ptáků nezbytné.

Článek je výstupem projektu FŽP EHP-CZ02-OV-1-024-2015: Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000.

Citace: 

Musilová Z., Musil P., Zouhar J., Adam M. & Bejček V. 2018. Importance of Natura 2000 sites for wintering waterbirds: low preference, species´ distribution changes and carrying capacity of Natura 2000 could fail to protect the species. Biological Conservation 228: 79-88. DOI:J.biocon.2018.10.00

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.