Projekt Kůrovec získává pozornost médií

Mezifakultní projekt Kůrovec zaměřený na precizní detekci jednotlivých napadených stromů pomocí dronů se díky aktuálnosti i atraktivitě tématu stal námětem pro řadu reportáží a mediálních výstupů. 

Reportáže České televize v hlavním zpravodajském pořadu Události zhlédněte zde:

Události ČT 4. 7. 2019

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100704/obsah/706604-aplikace-pro-hledani-stromu-s-kurovcem

Události ČT 2. 4. 2019

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100402/video/685723

 

Červencový článek na iDnes naleznete zde:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kurovec-lesy-drony-technologie.A190605_100314_domaci_vlc

 

Projekt si klade za cíl vytvořit metodiku včasné detekce napadání lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků, které jsou vybaveny multispektrálním a termálním senzorem. Na základě vzniklé metodiky pak vědci plánují vyvinout do praxe aplikovatelný uživatelský software. Projekt získal podporu Technologické agentury České republiky (projekt č. TJ01000428) a Celouniverzitní grantové agentury České zemědělské univerzity v Praze (projekt č. CIGA20184206).

Další články v rubrice

English ☰ Menu