Antipredační chování ptáků předmětem nových článků Morelliho týmu

Tým Federika Morelliho se zaměřil na dva aspekty antipredačního chování ptáků spojené s únikovou vzdáleností. V časopise Science of the Total Evironment pořídil a analyzoval data o chování ptáků z pěti měst čtyř evropských zemí a zaměřil se na hodnotu tzv. flight initiation distance (FID), která je považována za zástupné antipredační chování. Zkoumali změny této vzdálenosti u ptáků ve vztahu k typu a dostupnosti útočiště. Jedenáctičlenný mezinárodní tým zjistil, že ptáci ve městech preferují útočiště na stromech před umělými či křovinatými útočišti, a že ptáci unikali dříve, pokud byla vzdálenost k nejbližšímu dostupnému útočišti delší. Ptáci dále byli plašší spíše v příměstských, než centrálních částí měst, na hřbitovech spíše než v parcích, a v oblastech s vyšší křovinnou vegetací, ale nižší pokrytím zastavěných ploch a stromů. Tato zjištění poskytují nové informace o důležitosti blízkosti útočiště a jeho typu coby faktorů, které ovlivňují únikové chování městských ptáků.

Citace: Morelli, F., Mikula, P., Blumstein, D. T., Díaz, M., Markó, G., Jokimäki, J., ... & Benedetti, Y. (2022). Flight initiation distance and refuge in urban birds. Science of the Total Environment, 156939.

Článek je k dispozici zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722040360?via%3Dihub

Druhý výstup publikovaný v Scientific reports zacílil na rozdíly v chování migrujících a rezidentních ptáků, kteří byli pozorováni na různých stanovištích v Austrálii a USA. Autoři opět testovali hodnotu tzv. flight initiation distance (FID) a hypotézu, podle níž druhy vystavené proměnlivějším prostředím by měly mít větší fenotypovou plasticitu než ty, které jsou více omezeny na konkrétní typy stanovišť. To vede k očekávání, že stěhovaví ptáci by měli být relativně plastičtější než rezidentní ptáci. Vědci nicméně zjistili, že nestěhovavé druhy měly větší variabilitu FID než druhy stěhovavé. Stěhovaví a částečně stěhovaví ptáci měli vyšší průměrné FID než ptáci rezidentní, což naznačuje, že byli obecně opatrnější. Tyto výsledky naznačují, že předvídatelnost spojená s nemigrací umožňuje ptákům podrobnější hodnocení rizik.

Citace: Morelli, Federico, Yanina Benedetti, and Daniel T. Blumstein. "Resident birds are more behaviourally plastic than migrants." Scientific reports 12.1 (2022): 1-7.

Článek je k dispozici zde: https://www.nature.com/articles/s41598-022-09834-1

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.