Mobilita pro výzkumného pracovníka

Fakulta životního prostředí v rámci projektu Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008366 OP VVV vypisuje výběrové řízení na vědeckou mobilitu pro mladého vědeckého pracovníka do Belgie se zaměřením na environmentální vědy. Veškeré informace naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu