Přečtěte si nové číslo časopisu Ptačí svět

Ptačí svět - Mapování a sčítání ptáků

 

Představujeme vám monotematické číslo Ptačího světa z dubna 2016, které je věnované tematice mapování a sčítání ptáků. Toto číslo vyšlo za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby. Přináší články spjaté s dvěma projekty řešenými na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, ale také obecněji věnované články týkající se například historii mapování ptačích druhů v ČR i Evropě.

 
Celé číslo najdete v příloze.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu