Které ptáky nejvíce poznamená odlesňování kvůli zemědělství?

Odlesňování pro posílení zemědělské produkce rostoucí lidské populace na Zemi je považováno za jednu z hlavních hrozeb pro světovou biodiverzitu. Jeho dopad se ale liší region od regionu. Studie zahrnující 71 ptačích společenstev celkem 2647 druhů z celého světa pod vedením autorů z Peking University se zabývala faktory, které by tuto variabilitu vysvětlily. Výsledky, na kterých se podílel také Federico Morelli z katedry ekologie, nyní zkraje roku 2024 zveřejnil časopis Nature Ecology & Evolution. 

Vědci zjistili, že hlavními filtry, které určují, jako druhy jsou dnes přítomny v zemědělských oblastech, jsou přírodní podmínky prostředí a lidské vlivy v minulosti. Například ptáci žijící v sezónně proměnlivých lesích a v oblastech, které jsou zemědělsky obhospodařovány tisíce let, jsou k odlesňování odolnější. Jednotlivé druhy ptáků mají dále tendenci být filtrovány na základě „funkčních“ vlastností, jako je velikost těla, preference stanoviště a strava. Z výsledků vyplývá, že druhy tolerantní k odlesňování měly tendenci být menší a stěhovavé, méně závislé na přírodních lesích a méně specializované na potravu než ptáci na odlesňování vysoce citliví. Současně byly tyto rysy také častější u ptáků nalezených v oblastech s proměnlivějším přírodním prostředím a delší zemědělskou historií.

Morelli zkoumal několik zemědělských pozemků ve střední Itálii a pro publikovaný výzkum shromáždil kompletní údaje o výskytu hnízdících druhů ptáků spolu s podrobným popisem prostředí co do složení krajiny, využití půdy, nebo opětovného zalesňování. „Hlavní význam této studie souvisí s biologií ochrany přírody. Stručně řečeno, zkoumáním faktorů – vlastností ptačích druhů, klimatu, přírodních disturbancí a historie zemědělství – zjistíme, co přesně určuje změny v ptačích společenstvech, které čelí ztrátě nebo fragmentaci lesů,“ upřesnil Morelli.

Citace: 
Hua, F., Wang, W., Nakagawa, S., Liu, S., Miao, X., Yu, L., ... & Elsen, P. R. (2024). Ecological filtering shapes the impacts of agricultural deforestation on biodiversity. Nature Ecology & Evolution, 1-16. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02280-w

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.