Světový ohlas projektu FŽP ve zpravodajství AFP

Světová tisková agentura Agence France Press (AFP) vyzpovídala Ladislava Šmejdu z FŽP, který 26. dubna na konferenci EGU 2017 ve Vídni představil svůj projekt Deepdead. Ten se zabývá chemickou stopou, kterou po sobě na Zemi zanechají lidé a další organismy po smrti. V okamžiku, kdy lidská populace převyšuje 7 miliard jedinců, tak čelíme zatím dosud neznámé výzvě. Aktuálnost vědeckého záměru potvrdila široká mezinárodní pozornost médií, která zprávu AFP převzala, viz.:

Další články v rubrice

English ☰ Menu