Dvě letošní ceny rektora pro zaměstnance FŽP

Letošní cenu rektora v kategorii popularizačně-aplikační výstup získala Markéta Zárybnická za její projekt inteligentních ptačích budek Birdsonline.

Prof. Michael Komárek byl oceněn za nejlepší publikační výstup v časopise Environmental Science & Technology za práci: Komárek M., Koretsky C.M., Stephen K.J., Alessi D.S., Chrastný V., 2015. Competitive adsorption of Cd(II), Cr(VI) and Pb(II) onto nano-maghemite: A spectroscopic and modeling approach. Environmental Science & Technology 49, 12851–12859. Gratulujeme!

Další články v rubrice

English ☰ Menu