Prezentace dosavadních výsledků "Fragmentace"

Řešitelé všech jedenácti dílčích částí projektu Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky uspořádali 21. září společný seminář v prostorách FŽP. Dosavadní výsledky svých aktivit odprezentovali také návštěvě z Norska, paní Elisabeth Jernqvist a panu Sveinu Batvikovi z Norwegian Environment Agency, i zástupcům českého ministerstva financí.

Další články v rubrice

English ☰ Menu