Urbanization Effects on Biodiversity

V rámci projektu GAČR se Federico Morelli a jeho skupina stali součástí mezinárodního týmu ekologů studujících vlivy růstu a expanze měst na různé složky biodiverzity. Tento projekt GAČR je realizován ve spolupráci s partnery ze 12 evropských zemí a s ekology, ornitology a botaniky ze 17 různých evropských měst. Nová webová prezentace projektu GAČR je dostupná na webové adrese: https://www.urbanbiodiversity.net

Další články v rubrice

English ☰ Menu