Babuškova cena míří na FŽP

Studentka doktorského studijního programu Environmentální modelování Johanna Ruth Blöcher získala cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru numerická matematika, kterou každoročně uděluje Česká společnost pro mechaniku společně s Jednotou českých matematiků a fyziků. Soutěžní práce pochází zpravidla z institucí zabývajících se problematikou výpočetní matematiky jako například MFF UK, ČVUT v Praze, či VŠB v Ostravě. Úspěch v této prestižní soutěži dokazuje, že portfolio vědeckých projektů a aktivit spojených s činností Fakulty životního prostředí je na stále vyšší úrovni a se stále širším mezioborovým přesahem.

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků organizuje od roku 1994 soutěž o Cenu prof. Babušky v oborech počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika. Soutěž probíhá pod záštitou prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., světově uznávaného odborníka v oboru výpočetní matematiky, který v současnosti působí na University of Texas, Austin, USA. Prof. Babuška je v komunitě považován za nejvýznamnějšího amerického matematika, podle WoS je autorem téměř 700 žurnálových publikací s 27000 citacemi. Nicméně až do roku 1968 žil a působil v tehdejším Československu.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu