Výzkum cest vody v lesní půdě

V kontextu dlouhotrvajícího sucha se velmi často vedou debaty, kolik dešťové vody se vlastně vsákne do půdy a kolik odteče tzv. povrchovým odtokem. Voda, která se dostane do půdy je velmi důležitá, protože doplňuje zásoby podzemní vody, což často poznáme i na svých studnách. Dostupná voda v lesní půdě v současnosti klíčově ovlivňuje stav lesních porostů. Tým fakultních hydrologů z KVHEM přijal pozvání ke spolupráci s Dr. Martinem Valterou z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, který přišel s myšlenkou, že je vhodné nechávat v lese vývraty stromů, protože díky nim se zadrží v půdě více vody. Společně provedli zadešťovací experimenty s barevnou látkou-stopovačem na experimentálním povodí u Brna (ŠLP ML Křtiny). Přiblížili se tak přírodním procesům a vizualizovali v půdě místa, kde voda proudí a kde se zadrží. Předběžné výsledky ukazují, že mikroreliéf (prohlubně a vyvýšeniny) způsobený vývraty pozitivně ovlivňují vodní režim v lese. Brzy zveřejníme podrobné výsledky z celého výzkumu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu