Terénní výzkum na sokolovských výsypkách

Tým Aleny Walmsley v červenci zahájil terénní výzkum na Velké Podkrušnohorské výsypce u Sokolova. Na vybraných plochách s lesnickými rekultivacemi a spontánní sukcesí měřili utužení půdy, rychlost infiltrace vody do půdy, počítali žížaly a nabírali vzorky na další půdní analýzy. Pavla Vachová inventarizovala druhy rostlin a jejich pokryvnosti ve fytocenologickém snímku. Tyto měření budou pokračovat i během srpna, v plánu je letos změřit kolem třiceti ploch o rozměru 5x5 metrů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu