FŽP letos začíná tři projekty podpořené granty GAČR

FŽP letos získala finanční podporu pro dva výzkumné záměry od Grantové agentury ČR.

Prof. Michael Komárek byl úspěšným uchazečem o bilaterální česko-ruský projekt nazvaný Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup.
Cílem projektu je komplexně posoudit účinnost nanočástic železa a manganu v kombinaci s dalšími činidly pro stabilizaci kovů a metaloidů a podporu rostlin a půdních mikroorganizmů v půdách kontaminovaných hutní činností.

Prof. Michal Hejcman je spoluřešitelem standardního projektu Univerzity Karlovy, Centra pro teoretická studia a ČZU nazvaného Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem.
Cílem projektu je s využitím prostorově omezeného odkryvu a pedologického vzorkování 2 lokalit objasnit vznik, vývoj a účel těchto dosud blíže neznámých památek a přispět tak k diskuzi o původu pohřebních mohyl ve středoevropském neolitu a eneolitu a jejich význam v rituální krajině.

Prof. Jiří Frýda je spoluřešitelem standardního projektu Geologického ústavu AV ČR, na kterém se podílejí také Západočeské muzeum v Plzni a Národní muzeum Praha. Jeho název je Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika). 
Cílem projektu je rekonstruovat vývoj a diversitu společenstev prvních suchozemských rostlin silurských vulkanických ostrovů pražské pánve kombinací paleobotanických, palynologických, sedimentologických a geochemických metod.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.