Nový grant od US National Science Foundation

Kristina Janečková a Petr Sklenička z FŽP jsou členy týmu, který získal prestižní grant od US National Science Foundation. Cílem podpořeného projektu je srovnání podrobných sedimentologických, geochemických a paleontologických záznamů eroze půdy s prostorově distribučním modelem pro predikci struktury a míry erozního procesu. V širší perspektivě projekt rozšíří znalosti o dlouhodobých důsledcích erozních procesů s cílem jejich využití při návrzích udržitelného využívání krajiny.

Další články v rubrice

English ☰ Menu