Prestižní grant podpoří výzkum na KGEV FŽP

Domingo Martínez-Fernández z Katedry geoenvironmentálních věd FŽP získal na období 20 měsíců prestižní grant Talent Reasearch Programme od Fundacion Séneca, španělské agentury pro vědu a technologie regionu Murcia. Pod vedením doc. Michaela Komárka tak bude díky dotaci ve výši 53.500 euro pracovat na projektu Nanotechnologie pro fytoremediaci kontaminovaných půd. Projekt cílí na zhodnocení aplikace nanočástic kovů a jejich využití pro remediaci kontaminovaných půd.

Věda a výzkum

Další články v rubrice

English ☰ Menu